Krašovec, A. in Pejović, V. (2022) „Vpliv kognitivne obremenjenosti na vedenjske vzorce posameznikov pri overjanju uporabnikov“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 30(4). doi: 10.31449/upinf.178.