Rek, P., Beranič, T. in Heričko, M. (2022) „Študija pričakovanj in uporabnosti orodij za razvoj aplikacij z malo ali nič programiranja“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 30(4). doi: 10.31449/upinf.175.