Tomat, L. in Trkman, P. (2022) „Koncepti in spremembe, ki vplivajo na pomen digitalne preobrazbe“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 30(2). doi: 10.31449/upinf.163.