Polančič, G. in Kocbek Bule, M. (2022) „Stanje in trendi na področju rudarjenja procesov“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 30(1). doi: 10.31449/upinf.162.