Kljun, M., Teršek, M. in Žitnik, S. (2022) „Pomenska analiza kategorij sovražnega govora v obstoječih označenih korpusih“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 30(1). doi: 10.31449/upinf.151.