Štepec, D. in Skočaj, D. (2021) „Nenadzorovana detekcija rakavih regij v histoloških slikah s pomočjo preslikav slika-v-sliko“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 29(4). doi: 10.31449/upinf.136.