Pavlič, L. in Četina, L. (2021) „Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 29(3). doi: 10.31449/upinf.126.