Lesar, Žiga in Marolt, M. (2020) „Interaktivna vizualizacija gosto poseljenih volumnov“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 28(3). doi: 10.31449/upinf.104.