Robas, J. in Lavbič, D. (2018) „Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem“, Uporabna informatika. Ljubljana, SI, 26(2). doi: 10.31449/upinf.1.