KAVČIČ, .; BOH PODGORNIK, .; BOHAK, .; DEPOLLI STEINER, .; GRIL, .; HLADNIK, .; KLOPČIČ, .; KOMIDAR, .; LESAR, Žiga; MAROLT, .; PEČJAK, .; PESEK, .; PIRC, .; PODLESEK, .; PUKLEK LEVPUŠČEK, .; PEKLAJ, . E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika, Ljubljana, SI, v. 29, n. 1, 2021. DOI: 10.31449/upinf.119. Disponível em: https://uporabna-informatika.si/ui/article/view/119. Acesso em: 30 nov. 2023.