ROBAS, .; LAVBIČ, . Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem. Uporabna informatika, Ljubljana, SI, v. 26, n. 2, 2018. DOI: 10.31449/upinf.1. Disponível em: https://uporabna-informatika.si/ui/article/view/1. Acesso em: 28 feb. 2024.