[1]
Pretnar, A., Podjed, D., Bajec, M. in Žitnik, S. 2020. Sentimeter: Interdisciplinarni pristop k izdelavi medijskega portala. Uporabna informatika. 28, 3 (okt. 2020). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.98.