[1]
Žerovnik Mekuč, M., Bohak, C., Romih, R., Hudoklin, S. in Marolt, M. 2019. Avtomatska segmentacija celičnih predelkov v volumetričnih podatkih, pridobljenih z elektronskim mikroskopom. Uporabna informatika. 27, 4 (dec. 2019). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.62.