[1]
Hrgarek, L., Bošnjak, L., Welzer Družovec, T. in Kamilašić, A. 2018. Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih. Uporabna informatika. 26, 1 (mar. 2018), 7. DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.21.