[1]
Žitnik, S., Kern Pipan, K., Jesenko, M. in Lavbič, D. 2022. Ponovno uporabljive semantične spletne komponente: Primer uporabe za interoperabilnost digitalnih javnih storitev. Uporabna informatika. 30, 4 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.189.