[1]
Krašovec, A. in Pejović, V. 2022. Vpliv kognitivne obremenjenosti na vedenjske vzorce posameznikov pri overjanju uporabnikov. Uporabna informatika. 30, 4 (nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.178.