[1]
Rek, P., Beranič, T. in Heričko, M. 2022. Študija pričakovanj in uporabnosti orodij za razvoj aplikacij z malo ali nič programiranja. Uporabna informatika. 30, 4 (jul. 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.175.