[1]
Kljun, M., Teršek, M. in Žitnik, S. 2022. Pomenska analiza kategorij sovražnega govora v obstoječih označenih korpusih. Uporabna informatika. 30, 1 (maj 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.151.