[1]
Pavlič, L. in Četina, L. 2021. Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij. Uporabna informatika. 29, 3 (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.126.