[1]
Kavčič, A., Boh Podgornik, B., Bohak, C., Depolli Steiner, K., Gril, A., Hladnik, A., Klopčič, V., Komidar, L., Lesar, Žiga, Marolt, M., Pečjak, S., Pesek, M., Pirc, T., Podlesek, A., Puklek Levpušček, M. in Peklaj, C. 2021. E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika. 29, 1 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.119.