[1]
Robas, J. in Lavbič, D. 2018. Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem. Uporabna informatika. 26, 2 (jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.1.