Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 3/2017

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XXV

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Katja Kous, Miha Pavlinek:

Longitudinalna raziskava dostopnosti spletnih mest slovenskih občin / A longitudinal research of Slovenian Municipalities’ website accessibility

Dimitar Ivanovski, Boštjan Šumak, Maja Pušnik:

Identifikacija mobilnih vzorcev za učinkovito in uspešno delo z mobilnim uporabniškim vmesnikom / Identification of mobile patterns for efficient and successful work with the mobile user interface

Strokovni prispevki / Professional Papers

Anton Pevec, Špela Urh Popovič:

Projektno vodenje v digitalni dobi / Project management in the digital era

Živa Rant, Dalibor Stanimirović, Vedrana Matetić, Simon Indihar, Janja Zidarn, Mate Beštek, Lucija Tepej Jočić, Andrej Žlender:

eZdravje danes / eZdravje today

Robert Leskovar, Goran Vukovič, Alenka Baggia:

Pregled poklicev v informacijski dejavnosti / A review of professions in computer and information technology


Prejšnja številka      
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..