Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 2/2017

Številka 2 APR/MAJ/JUN LETNIK XXV

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Jerko Oršič, Tanja Tajnik, Bojan Rosi, Borut Jereb:

Merjenje trajnostne uspešnosti pri izvajalcih logističnih storitev / Sustainable performance measurement for logistics services providers

Tomaž Sallubier, Borut Rusjan:

Proces validacije računalniško podprtih sistemov: primer farmacevtske industrije / Process of computer system validation: example from the pharmaceutical industry

Strokovni prispevki / Professional Papers

Magdalena Rejec, Matjaž Roblek:

Večparametrski odločitveni model za razvrščanje naročil v proizvodnjo / Multi-parameter decision model for the classification of orders in production

Pogledi v zgodovino / A Glimpse into History

Niko Schlamberger, Janez Grad:

Štirideset let Slovenskega društva Informatika / 40th Anniversary of the Slovenian Society Informatika

Informacije / Reports

Iz Islovarja / From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..