Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 4/2016

Številka 4 OKT/NOV/DEC LETNIK XXIV

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Marko Škufca, Aleš Popovič:

Sobivanje pristopov k podatkovni analitiki / Ensuring coexistence of different approaches to data analytics

Primož Kastelic, Mirjana Kljajić Borštnar, Robert Leskovar:

Razvoj obremenitvenih testov z odprtokodnim orodjem JMeter / Load test development via the JMeter open-source software

Bojan Cestnik, Alenka Kern:

Študija primera uspešnosti uporabe spletnih storitev e-uprave na stanovanjskem področju / Usability case study of e-government web services in public housing

Strokovni prispevki / Professional Papers

Benjamin Urh, Maja Zajec:

Povezanost strukturne in operativne učinkovitosti poslovnih procesov / Connectedness of structural and operational business processes efficiency

Pogledi v zgodovino / A Glimpse into History

Marijan Frković, Franci Pivec, Niko Schlamberger, Janez Grad:

A Contribution to the History of Computing and Informatics in West Balkans Countries / Prispevek k razvoju računalništva in informatike v državah zahodnega Balkana

Informacije / Reports

Iz Islovarja / From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..