Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 3/2016

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XXIV

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Zoran Laban:

Pripravljenost slovenskih podjetij s področja informatike na prilagoditev poslovnega modela računalništvu v oblaku / An analysis of the readiness of Slovenian IT companies for the cloud computing business model

Andreja Retelj:

Prednosti računalniško podprtega pristopa pri učenju besedišča v tujem jeziku – primer slovenskih gimnazijcev pri pouku nemščine kot tujega jezika / The Benefits of the CALL Approach on Vocabulary Learning – the Case of Slovenian Grammar School Students of German as a Foreign Language

Strokovni prispevki / Professional Papers

Miha Žove:

Organizacijska podpora uvajanja integralnega upravljanja oskrbne verige v Skupini Gorenje / Organizational support to the implementation of integral supply chain management in Gorenje Group

Marko Breskvar, Vesna Prijatelj:

Razvoj in uporaba teletransfuzijskih storitev v Sloveniji / Development and application of TeleTransfusion in Slovenia

Informacije / Reports

Iz Islovarja / From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..