Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 2/2016

Številka 2 APR/MAJ/JUN LETNIK XXIV

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Tanja Grublješič:

Celoviti okvir dejavnikov sprejemanja in učinkovite uporabe sistemov poslovne inteligence / A comprehensive framework of acceptance and effective use of business intelligence systems

Marjeta Marolt, Gregor Lenart, Andreja Pucihar:

Uporaba družbenih medijev v slovenskih podjetjih / Use of social media in Slovenian enterprises

Pregledni znanstveni prispevki / Review Papers

Marko Bohanec, Mirjana Kljajić Borštnar, Marko Robnik Šikonja:

Nabor atributov za opisovanje medorganizacijske prodaje / A collection of attributes describing business-to-business sales

Strokovni prispevki / Professional Papers

Tadej Matek, Dejan Lavbič:

Adaptivni pristop k učenju jezika SQL / Adaptive Approach to Learning SQL

Informacije / Reports

Franc Solina

Dvajseta obletnica ustanovitve Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani / Twentieth Anniversary of the Establishment of the Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..