Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 1/2016

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XXIV

V tej številki preberite:


Uroš Rajkovič:

Uvodnik / Editorial

Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Vesna Dolničar, Mojca Šetinc, Andraž Petrovčič:

Toward an age-friendly design of smartphone interfaces: a usability test of a launcher for older adults / Razvoj starejšim prijaznih uporabniških vmesnikov na pametnih telefonih: testiranje uporabnosti zaganjalnika za starejše

Anja Žnidaršič, Alenka Baggia, Borut Werber:

Ali smo pripravljeni uporabljati podkožni mikročip v zdravstvene namene / Are we ready to use subcutaneous microchips for medical purposes?

Simon Torkar, Peter Benedik, Uroš Rajkovič, Olga Šušteršič, Vladislav Rajkovič:

Zasnova ekspertnega sistema za pomoč pri procesu obravnave kroničnega bolnika / Design of an expert system for adding support in the treatment of chronic patients

Strokovni prispevki / Professional Papers

Rok Ušen, Vesna Prijatelj:

Razvoj modela programske rešitve za zmanjševanje tveganj v procesu nujne medicinske pomoči / Development of software solutions for the reduction of risks in the emergency medical care process

Simon Vrhovec:

Varnostni izzivi uporabe mobilnih naprav v zdravstvu / Security issues of mobile device use in healthcare

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..