Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 4/2015

Številka 4 OKT/NOV/DEC LETNIK XXIII

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Tina Jukić, Ljupčo Todorovski, Anamarija Leben, Mirko Vintar:

Uporaba kataloga kazalnikov za vrednotenje politik, programov, projektov in storitev e-uprave / The Usage of a Catalogue of Indicators for the Evaluation of e-Government Policies, Programs, Projects and Services

Benjamin Urh, Tomaž Kern:

Ali je strukturna učinkovitost poslovnih procesov povezana z uspešnostjo poslovanja / The Correlation Between Structural Efficiency of Business Processes and Business Effectiveness

Sebastian Lahajnar, Alenka Rožanec:

Primerjava metodologij za menedžment poslovnih procesov / Comparison of Business Process Management Methodologies

Milan Čoh:

Sodobne diagnostične tehnologije v športu / Modern Diagnostic Technologies in Sport

Strokovni prispevki / Professional Papers

Tamara Kozlovič, Tomaž Kern, Matjaž Maletič:

Izboljšave turističnega informacijskega sistema: primer Mestne občine Koper / Tourism Information Systems Improvements: The Case of The Municipality of Koper

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..