Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 3/2015

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XXIII

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Mateja Kocbek, Gregor Polančič:

Družbeni menedžment poslovnih procesov / Social Business Process Management

Saša Podgoršek:

Pouk tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije: analiza stanja v slovenskih srednjih šolah / ICT-Supported Foreign Language Instruction: A State-of-the-Art Analysis in Slovenian Secondary Schools

Strokovni prispevki / Professional Papers

Mario Konecki:

Algorithmic Thinking as a Prerequisite of Improvements in Introductory Programming Courses / Algoritmično razmišljanje kot pogoj za napredovanje študentov pri predmetu uvod v programiranje

Matija Lokar:

Prvi koraki v programiranje – številne poti in možnosti / First Steps into Programming – Numerous Paths and Possibilities

Rok Pintar, Marko Urh, Eva Jereb:

Spletni pristopi pri izobraževanju uporabnikov na področju valutnega trgovanja / Web Approaches to Educating Users in the Field of Foreign Exchange Trading

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..