Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 2/2015

Številka 2 APR/MAJ/JUN LETNIK XXIII

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Alen Mitrović:

Poročanje o informatiki v letnih poročilih slovenskih družb / Reporting on Management Information Systems in the Annual Reports of Slovenian Companies

Andrej Bregar:

Obvladovanje kompleksnosti večkriterijskih odločitvenih modelov / Managing the Complexity of Multiple Criteria Decision Models

Viktorija Florjančič:

Množično odprto spletno izobraževanje učiteljev / Massive Open Online Teacher Education

Strokovni prispevki / Professional Papers

Matjaž Savnik, Tilen Savnik:

Razmerja med telekomunikacijskimi operaterji in kakovost internetnega priključka končnega uporabnika / Relationships among Telecommunications Carriers and the Quality of the End User's Internet

Daniel K. Rudolf, Alen Vincelj, Nina Novinec:

Posrednik sporočil v vlogi pregledovalnika sporočil Solr pri logističnem procesu / Message Broker in Solr Message Viewer Role in the Logistics Process

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..