Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 1/2015

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XXIII

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Tina Jukić, Jože Benčina:

Vpliv predhodnega vrednotenja projektov e-uprave na njihovo uspešnost / The Impact of Ex-Ante Evaluation of e-Government Projects on Their Success

Monika Klun, Peter Trkman:

Povezava menedžmenta poslovnih procesov in družbenih medijev / Integrating Social Media into Business Process Management

Neli Blagus, Marko Bajec:

Omrežje sodelovanj med avtorji prispevkov iz Informatice in Uporabne informatike / A Network of Collaboration: Informatica and Uporabna Informatika

Strokovni prispevki / Professional Papers

Alenka Rožanec, Sebastian Lahajnar:

Zorni koti in pogledi kot sredstvo za strukturiranje modelov poslovno-informacijske arhitekture v ogrodju ArchiMate / Viewpoints and Views as Means of Structuring Enterprise Architecture Models in the ArchiMate Framework

Kristjan Košič, Marjan Heričko:

Uporaba naprednih brezdotičnih vmesnikov pri razvoju informacijskih rešitev / The Usage of Contactless Interfaces in the Development of Information Solutions

Alenka Lipovec, Igor Pesek, Blaž Zmazek, Darja Antolin:

Interaktivni konceptualni apleti v I-učbeniku kot mediatorji problemskih znanj / Interactive Conceptual Applets in I-Textbook as Mediators of Problem Based Knowledge

Nataša Mori, Andrej Brodnik:

Učni cilji in kurikuli v računalništvu in informatiki / Comparison of Learning Objectives and Curricula of Computer Science

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..