Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 4/2014

Številka 4 OKT/NOV/DEC LETNIK XXII

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Tina Schweighofer, Marko Hölbl:

Zaupanje uporabnikov ob uporabi storitev mobilnega plačevanja / Users' Perspective on Trust in Mobile Payment Services

Marko Hrastovec, Benedikt Strajnar, Franc Solina:

Sprejem in uporaba lokalnih letalskih meritev pri napovedovanju vremena / Transmission and Usage of Local Airborne Measurements for Weather Forecasting

Petra Grošelj, Lidija Zadnik Stirn:

Ocenjevanje primestnih naravnih območij z indeksom rekreacije, ki temelji na mehki logiki / Estimating natural areas near bigger settlements with recreational index based on fuzzy logic

Strokovni prispevki / Professional Papers

Gregor Zupan:

Sektor informacijske in komunikacijske tehnologije v Sloveniji / ICT Sector in Slovenia

Urška Lah, Boštjan Brumen:

Primerjava sistemov za upravljanje digitalnih pravic za organizacije / Comparison of a Digital Rights Management Systems for Organizations

Urška Šuštaršič, Vladislav Rajkovič:

Modeli za pomoč pri ocenjevanju odstopajočega vedenja pri osnovnošolcih / Evaluation Support Models for Assessing Behavioral deviation in Primary Schools

Igor Makovec, Ivan Erenda:

Ali sta tabelarični model in jezik DAX znanilca poslovnointeligenčnih rešitev za vse – študija primera / Are the Tabular Model and the DAX Language Forerunners of Business Intelligence Solutions for Everyone? A Case Study


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..