Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 3/2014

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XXII

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Neli Blagus, Lovro Šubelj, Aljaž Zrnec, Marko Janković, Marko Bajec:

Ohranjanje lastnosti pri zmanjševanju družbenih omrežij / Preserving Properties in the Simplification of Social Networks

Ambrož Stropnik, Milan Zorman:

Sistem za avtomatsko gradnjo baze znanja iz spletnih mest / Automatic Construction of a Knowledge Base from Websites

Tadej Košljar, Vladislav Rajkovič:

Primerjalna uporaba metod DEX in AHP v procesu odločanja / Comparative Use of the AHP and DEX Methods in the Decision-Making Process

Strokovni prispevki / Professional Papers

Tina Schweighofer, Marjan Heričko:

Dokumentiranje zahtev pri razvoju mobilnih aplikacij / Documenting the Requirements for Mobile Applications Development

Vanda Rebolj:

Učenje in računalnik med včeraj in jutri / Learning and the Computer Between Yesterday and Tomorow

Branka Balantič, Branka Jarc Kovačič, Zvone Balantič:

Model sporočilnih poti v sistemu reflektivne prakse za spodbujanje sinergije med pedagoškim in poslovnim okoljem / Communication Pathways Model in a Reflective Practice System for Synergy Promotion Between the Educational and Business Environment

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..