Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 2/2014

Številka 2 APR/MAJ/JUN LETNIK XXII

V tej številki preberite:


Mojca Indihar Štemberger:

Uvodnik / Editorial

Razprave / Discussions

Theresa Schmiedel:

On the Management of Culture within Business Process Management / O upravljanju kulture pri menedžmentu poslovnih procesov

Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Brina Hribar, Mojca Indihar Štemberger:

Stanje menedžmenta poslovnih procesov v slovenskih organizacijah ter vloga organizacijske kulture pri privzemanju MPP / State of BPM in Slovenian Organizations and the Role of Organizational Culture in BPM Adoption

Benjamin Urh, Tomaž Kern:

Vplivni dejavniki učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov / Factors Influencing Business Process Performance Efficiency

Matjaž Štor:

Informacijska podpora logistike / IT Support for Logistics

Strokovni prispevki / Professional Papers

Gregor Zupan:

Vplivi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na poslovanje podjetij / The Impact of ICT on the Economic Operation of Enterprises

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..