Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 1/2014

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XXII

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Marko Janković, Slavko Žitnik, Lovro Šubelj, Neli Blagus, Aljaž Zrnec, Marko Bajec:

Pristop in podporno orodje za delno avtomatski zajem metode razvoja programske opreme / Approach and supporting toolset for semi-automatic documentation of software development methods

Martina Lozej, Urša Lutman, Miha Glavač, Jaro Berce

Anonimnost na spletnih medijskih portalih / Anonymity on the online media portals

Pregledni znanstveni prispevki / Review Papers

Kaja Prislan, Igor Bernik:

Trendi informacijske varnosti v sodobni organizaciji / Information Security Trends in a Modern Organisation

Strokovni prispevki / Professional Papers

Jernej Flisar, Marko Hölbl:

Varovanje podatkov v oblačni storitvi Dropbox / Protection of Data in the Dropbox File Hosting Service

Borut Jereb:

Doseganje strateških ciljev Policije z boljšim upravljanjem investicij v informacijsko tehnologijo / Achieving the Strategic Goals of Police Service by Improved Management of Investments in Information Technology

Razprave / Discussions

Jozsef Györkös:

Metamorfoza tehnološko-uporabniške fascinacije v dejansko informacijsko družbo / Metamorphosys of Technology-Based User Fascination into Authentic Information Society

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..