Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 4/2013

Številka 4 OKT/NOV/DEC LETNIK XXI

V tej številki preberite:


Špela Vintar:

Uvodnik / Editorial

Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Tomaž Erjavec:

Posodabljanje starejše slovenščine / Modernizing Historical Slovene

Peter Holozan:

Uporaba strojnega učenja za postavljanje vejic v slovenščini / Using Machine Learning for Comma Placing in Slovene

Gregor Donaj, Andrej Žgank, Mirjam Sepesy Maučec:

Govorni in jezikovni viri slovenščine za samodejno razpoznavanje tekočega govora / Slovene Speech and Language Resources for Automatic Speech Recognition

Špela Vintar:

Sodobne prevajalske tehnologije in prihodnost prevajalskega poklica / Recent Trends in Translation Technologies and the Future of Professional Translation

Strokovni prispevki / Professional Papers

Katarina Puc, Tomaž Turk:

Na poti do Islovarja 3.0 / Towards Islovar 3.0

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..