Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 3/2013

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XXI

V tej številki preberite:


Intervju / Interview

Vladislav Rajkovič:

Intervju z Nikom Schlambergerjem / An Interview with Niko Schlamberger

Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Karl Petrič, Matjaž Mravlja, Teodor Petrič, Vladislav Rajkovič:

Primer analize bibliografskih zapisov s področja različnih vrst kriminalitete in povezanih tem / Case Study of Bibliographic Records on Different Types of Criminal Behavior and Related Topics

Strokovni prispevki / Professional Papers

Goran Šušnjar:

Etične dileme direktorja informatike / The Ethical Dilemmas of a Chief Information Officer

Zoran Krstulović, Matjaž Kragelj:

Moč (meta)podatkov: problematika upravljanja in uporabe (meta)podatkov / The Power of (Meta)Data: Management and Use of (Meta)Data Issues

Andrej Guštin, Stojan Košti:

Če lahko z Ipadom krmilim jadrnico, ali lahko tudi procese v podjetju? / If an iPad Can Steer a Sailboat, Can it Steer Business Processes Too?

Razprave / Discussions

Marko Colnar:

Informatika v slovenski državni upravi skozi čas / Informatics in the Slovenian State Administration over Time

Niko Schlamberger:

Vzdrževanje programja – mit ali resničnost / Software Maintenance – Myth or Reality

Tomaž Banovec:

Slovenija, seniorji v pogojih globalizacije in informatizacije ter demografskega prehoda / Slovenia: Seniors Facing the Challenge of Globalization and Demoghraphic Change

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..