Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 2/2013

Številka 2 APR/MAJ/JUN LETNIK XXI

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Alenka Rožanec:

Model celovitega strateškega planiranja informatike in njegov vpliv na poslovno uspešnost/ A Comprehensive SISP Model and its Impact on Enterprise Performance

Viktorija Florjančič, Suzana Vičič:

Socialno zavarovanje na državnem portalu eVEM – uporaba v podjetjih / Social Insurance Web Services on the State Portal eVEM – Use in Companies

Pregledni znanstveni prispevki / Review Papers

Gregor Hauc:

Metodološki pristop za celovito prenovo in informatizacijo poslovanja / The Methodological Approach to Business Process Renovation and Process

Ingrid Petrič, Dejan Gradišar, Miha Glavan, Stanko Strmčnik:

Ključni podatki za merjenje učinkovitosti proizvodnje / Key Data for Production Performance Measurement

Lovro Šubelj, Slavko Žitnik, Marko Janković, Bojan Klemenc, Aleš Kumer, Aljaž Zrnec, Marko Bajec:

Velika omrežja iz realnega sveta / Large Real-World Networks

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..