Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 1/2013

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XXI

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Daniel Kovačevič Rudolf, Ana Malešič:

Alternative čezmejnim spletnim plačilnim storitvam, razvite s pristopom živih laboratorijev / Alternatives for Cross-Border Online Payment Services Using the Living Labs Approach

Uroš Godnov:

Delovanje algoritma Jaro-Winkler glede na mesto pojavljanja tipografskih napak / Simulation of the Jaro-Winkler Algorithm Depending on the Position of Typographical Errors

Strokovni prispevki / Professional Papers

Aleš Gros:

Pogled na današnje in prihodnje izzive informatike v zdravstvu: od povezljivosti do analitične pomoči pri diagnosticiranju in zdravljenju / A View of Present and Future Challenges of IT in Healthcare: from Connectivity to Analytic Help at Diagnosis and Treatment

Olga Šušteršič, Uroš Rajkovič:

Informacijska podpora odločanju v procesu zdravstvene nege / Information Support for Decision Making in the Nursing Process

Rok Bojanc, Boris Šušmak:

Logical – platforme računalništva v oblaku in orodja za logistične centre in skupnosti / Logical – Cloud Computing Platforms and Tools for Logistic Centers and its Communities

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..