Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 4/2012

Številka 4 OKT/NOV/DEC LETNIK XX

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Simona Sternad, Samo Bobek:

Dejavniki sprejetja celovitih programskih rešitev / Acceptance Factors of ERP Solutions

Janja Nograšek, Dalibor Stanimirović, Tina Jukić, Mirko Vintar:

Razvoj integralnega modela kazalnikov za evalvacijo politik na področju e-uprave / Developing an Integrated Model of Indicators for Evaluating e-Government Policies

Viktorija Florjančič, Emil Bizjak:

Odprta koda v slovenskih podjetjih / Open Source in Slovenian Companies

Primož Kragelj, Vladislav Rajkovič:

Kako oceniti ponudnika storitev v oblaku / How to Evaluate a Cloud Service Provider

Karl Petrič, Roman Batis:

Analiza bibliografskih zapisov – primer nasilja na športnih prireditvah / The Analysis of Bibliographic Records – a Case of Violence related to Sports Events

Razprave / Discussions

Franci Pivec, Andrej Kositer:

Svetovni splet in svetovna kriza / WWW and the Global Crisis

Informacije / Reports

Janez Grad

Miltonu Jenkinsu v spomin / In Memoriam Milton Jenkins

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..