Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 3/2012

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XX

V tej številki preberite:


Vladislav Rajkovič

Uvodnik / Editorial

Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Henk Jonkers, Dick A. C. Quartel, Henry M. Franken:

ArchiMate® for Integrated Modelling Throughout the Architecture Development and Implementation Cycle / ArchiMate – integrirano modeliranje podjetniških arhitektur skozi razvojni in implementacijski cikel

Gregor Polančič, Gregor Jošt:

Analiza upravljanja poslovnih procesov z BPMN 2.0 / The Analysis of Business Process Management Based on BPMN 2.0n

Aljaž Zrnec, Lovro Šubelj, Slavko Žitnik, Aleš Kumer, Marko Bajec:

Podatkovne baze NOSQL / NoSQL Databases

Tomaž Lajovic, Iztok Lajovic:

Heterarhije in relacijski podatkovni modeli / Heterarchies and Relational Data Models

Janez Urevc, Viljan Mahnič:

Ocena prednosti metode Scrum in njenih tipičnih praks / Evaluation of Scrum Benefits and its Typical Practices

Strokovni prispevki / Professional Papers

Mitja Cerovšek

Informatika mora pokazati svojo poslovno vrednost / IT Needs to Demonstrate its Business Value

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..