Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 2/2012

Številka 2 APR/MAJ/JUN LETNIK XX

V tej številki preberite:


Jurij Jaklič, Katarina Puc:

Intervju s prvim urednikom prof. dr. Mirkom Vintarjem ob dvajsetletnici revije Uporabna informatika / An Interview with Prof. dr. Mirko Vintar, the First Editor of the Journal Applied Informatics at its 20th Anniversary

Pregledni znanstveni prispevki / Review Papers

Rok Bojanc:

Kvantitativni model za upravljanje informacijsko varnostnih tveganj / Quantitative Model for Information Security Risk Management

Strokovni prispevki / Professional Paper

Primož Panjan

Analiza projektnega menedžmenta in projektne pisarne v izbrani organizaciji / The Analysis of Project Management and Project Office in Selected Organization

Simon Sirc, Jože Zupančič:

Študija ustreznosti implementacije sistema za nadzor kritičnih aplikacij v bančnem sistemu / The Study of the Implementation of Monitoring System for Critical Applications in the Banking System

Miha Potočnik, Mirko Gradišar:

Ekonomika virtualizacije namizij / The Economics of Desktop Virtualization Infrastructure

Informacije / Reports

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..