Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 1/2012

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XX

V tej številki preberite:


Niko Schlamberger:

Uvodnik / Editorial

Pregledni znanstveni prispevki / Review Papers

Katja Kous, Tatjana Welzer Družovec:

Uvedba podatkovnega skladišča po metodi PRINCE2
The Introduction of Data Warehouse with PRINCE2 Method

Strokovni prispevki / Review Paper

Igor Hanc, Andrej Kovačič:

Prenova in informatizacija procesov razvoja proizvodov
Re-engineering and Informatization of the New Product Development Process

Jaka Kužnik, Gregor Polančič:

Dobre prakse uporabe in razvoja razširitev v sistemu Joomla!
Best Practices of Usage and Extensions Development in Joomla!

Aleš Bošnjak, Vili Podgorelec:

Analiza in predlog dopolnitve informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti s semantično komponento
The Analysis and Upgrading Proposition of IS on Research Activities with a Semantic Component

Informacije / Reports

Poročilo o delu Slovenskega društva Informatika za leto 2011

Poročilo o 19. konferenci Dnevi slovenske informatike »Ustvarimo nove rešitve!«

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..