Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 4/2011

Številka 4 OKT/NOV/DEC LETNIK XIX

V tej številki preberite:


Jurij Jaklič:

Uvodnik / Editorial

Znanstveni prispevki /Scientific Papers

Matej Rebec, Cene Bavec:

Nekateri varnostni vidiki informacijskih tehnologij na področju turizma v Sloveniji
Some Aspects of Information Technology Security in Tourist Organizations in Slovenia

Boris Ovčjak, Gregor Jošt, Gregor Polančič, Marjan Heričko:

Primerjava učinkovitosti delovanja aplikacij v oblaku in v lokalnem okolju
Comparsion of Local and Cloud Based Aplications Efficiency

Ivana Dvorski Lacković:

Human Resource Information Systems in Croatian Banks: current practice and trends
Informacijski sistemi za upravljanje človeških virov v hrvaških bankah: sedanja praksa in trendi

Pregledni znanstveni članek / Review Paper

Saša Kuhar, Marjan Heričko:

Uporabnost metafor v informatiki
On Usability of Metaphors in Informatics

Informacije / Reports

Sklepi konference Informatika v javni upravi 2011
Conference Conclusions: Conference on Informatics in Public Administration 2011

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..