Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 3/2011

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XIX

V tej številki preberite:


Matjaž B. Jurič:

Uvodnik / Editorial

Znanstveni prispevki /Scientific Papers

Jaka Žgajnar, Emil Erjavec, Stane Kavčič, Lidija Zadnik Stirn:

Uporaba metod operacijskih raziskav pri načrtovanju kmetijske proizvodnje
The Application of Operation Research Methods in Agricultural Production Planning

Robert Dukarić, Matjaž B. Jurič:

Migracija obstoječih aplikacij na platforme za računalništvo v oblaku
Migrating Existing Applications to the Cloud

Viktorija Sulčič:

Računalniška in internetna pismenost slovenske mladine
Computer and Internet Literacy of Slovenian Youth

Martin Potočnik, Matjaž B. Jurič:

Integracija procesiranja kompleksnih dogodkov in storitveno usmerjenih arhitektur
Integration of Complex Event Processing into Service Oriented Architecture

Strokovni prispevki / Professional Papers

Mirica Šafran, Mateja Škornik, Dejan Skok, Borut Jereb:

Uporaba odprtokodnih in prosto dostopnih programskih orodij – primer dobre prakse
Freeware and Open Source Software Tools Application – an Example of Good Practice

Informacije / Reports

Poročilo o konferenci DSI 2011

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene dictionary of informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..