Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 2/2011

Številka 2 APR/MAJ/JUN LETNIK XIX

V tej številki preberite:


Jurij Jaklič:

Uvodnik / Editorial

Znanstveni prispevki /Scientific Papers

Alenka Rožanec, Ana Šaša, Marjan Krisper:

Strateško planiranje informatike s pristopom poslovno-informacijske arhitekture
Enterprise Architecture Based Strategic Information Systems Planning

Andrej Bregar:

Metode na temelju prednostne relacije in njihova uporaba v postopkih večkriterijskega skupinskega odločanja: študija primera
Outranking Methods and Their Application in Group Decision-Making: a Case Study

Strokovni prispevki / Professional Papers

Ana Malešič:

Uporaba socialnih omrežij pri kadrovskem menedžmentu
The Use of Different Social Networks as an Opportunity for Interorganisational e-Cooperation with Human Resources

Marina Trkman, Marjan Krisper:

BPMN-modeli procesov za strukturiran zajem uporabniških zgodb
BPMN-process Models as a Tool for Structured Gathering of User Stories

Informacije / Reports

Niko Schlamberger

Poročilo o delu Slovenskega društva INFORMATIKA za leto 2010

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene dictionary of informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..