Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logoUporabna informatika, 1/2011

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XIX

V tej številki preberite:


Jurij Jaklič:

Uvodnik / Editorial

Znanstveni prispevki /Scientific Papers

Marcel Križevnik, Matjaž B. Jurič:

Upravljanje matičnih podatkov kot osnova pri vpeljavi storitveno usmerjene arhitekture
Master Data Management as a Basis for Adoption of Service Oriented Architecture

Franc Brcar:

Izzivi zunanjega izvajanja informatike
Challenges of IT Outsourcing

Simon Vrhovec, Rok Rupnik:

Obvladovanje odpora pri projektih informacijskih tehnologij
Resistance Management in IT projects

Strokovni prispevki / Professional Papers

Tomaž Dogša, Mirjam Bonačić:

Orodja za podporo testiranja parov
Pairwise Testing Tools

Tomaž Stenšak, Tomaž Dogša:

Migracija wordovih dokumentov
Migration of Word Documents

Informacije / Reports

Katarina Puc, Niko Schlamberger

Deset let terminološkega slovarja informatike
The Tenth Anniversary of the Slovene Dictionary of Informatics

Iz Islovarja
From Islovar – the Slovene dictionary of informatics

Koledar prireditev
Events


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..