Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika, 4/2010

Številka 4 OKT/NOV/DEC LETNIK XVIII

V tej številki preberite:


Matjaž B. Jurič:

Uvodnik

Znanstveni prispevki

Boštjan Delak, Marko Bajec:

Celoviti pristop izvedbe skrbnega pregleda informacijskega sistema

Strokovni prispevki

Peter Tovšak:

Logistika v proizvodnih procesih

Alenka Žužek Nemec, Aleš Dobnikar:

Strateški dokumenti za razvoj e-uprave

Maja Dimc, Andreja Sladoje Jemec:

Integracija informacijskega sistema MFERAC z drugimi informacijskimi sistemi proračunskega uporabnika

Informacije

Zoran Stančič

Konferenca Informatizacija javne uprave, Brdo pri Kranju, 22.–23. nov. 2010, Uvodni nagovor

Iz Islovarja

Koledar prireditev


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..