Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika, 1/2010

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XVIII

V tej številki preberite:


Andrej Kovačič:

Uvodnik

Znanstveni prispevki

Vesna Bosilj-Vukšić, Gregor Hauc, Andrej Kovačič:

Towards Process Orientation in Public Sector: Croatian and Slovenian Case Studies

Jurij Jaklič, Aleš Popovič, Tomaž Lukman:

Zrelost poslovne inteligence v slovenskih organizacijah

Dejan Pajk, Mojca Indihar Štemberger, Andrej Kovačič:

Uporaba referenčnih modelov pri informatizaciji poslovanja

Jure Erjavec, Aleš Groznik, Mirko Gradišar, Mojca Indihar Štemberger, Jurij Jaklič, Andrej Kovačič, Tomaž Turk, Aleš Popovič, Peter Trkman, Anton Manfreda:

Analiza stanja poslovne informatike v slovenskih podjetjih in javnih organizacijah

Strokovni prispevki

Jernej Prijanovič:

Pomen analize v okviru projekta uvedbe e-dokumentnega sistema

Informacije

Zoran Stančič:

E-services for tomorow's networked society (predgovor Niko Schlamberger)

Iz Islovarja

Koledar prireditev


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..