Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika, 3/2009

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XVII

V tej številki preberite:


Jurij Jaklič:

Uvodnik

Znanstveni prispevki

Alenka Rožanec, Marjan Krisper:

Kako meriti uspešnost procesa strateškega planiranja informatike in kako povečati njegovo uspešnost?

Marcel Križevnik, Matjaž B. Jurič:

Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov v SOA

Strokovni prispevki

Mojca Žlak:

Analiza vodenja projekta izgradnje programske rešitve v državni upravi

Franci Pivec:

Pogledi na etično obravnavo informacijsko-komunikacijske tehnologije

Iz prakse za prakso

Nina Hadžimulić, Jožica Volčanjk:

Model stalnih izboljšav kot instrument posodabljanja poslovnih procesov na primeru upravne enote Krško

Informacije

Franci Pivec:

Prvi etični forum informacijske družbe

Oracle dr. Matjažu B. Juriču podelil naziv Ace Director

Enciklopedija kompleksnosti in sistemskih znanosti / Encyclopaedia of Complexity and Systems Science

Iz Islovarja

Koledar prireditev


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..